अ`न्तरा,ष्ट्रिय उ,डान खुले पछि पनि भारतमा भने उ,डान ब,न्द रहने, चा,र्टर पनि नहुने

ताजा समाचार

भदौ ११ काठमाण्डौं । सरकारले को,रोना ब्या,पक मात्रामा बढीरहेको भारतमा नि,यमित तथा चा,र्टर दुबै उ,डान नगर्ने भएको छ । भदौ १६ पछि श,सर्त निय,मित र चा,र्टर उ,डान गर्ने भनेर सा,र्वजनिक गरीसकेको छ । संस्कृ,ति प,र्यटन तथा ना,गरिक उड्ड,यन मन्त्राल,यले सा,र्वजनिक गरेको भदौ १६ देखिको चा,र्टर्ड तथा निय,मित उ,डान ता,लिकामा भा,रतको कुनै पनि गन्त,व्य तो!किएको छैन ।

नेपालमा ल,कडाउन सुरु हुनुअघि नेपाल वा,युसेवा नि,गमले मात्रै दिल्लीमा सा,ताको १४, बैं,गलोर र मुम्ब,ईमा साताको ३–३ उडा,न भर्दै आएको थियो । भारत सरका,रले हा,ललाई उ,डान अ,नुमति नदिएको, सबै वि,मान कम्प,नीले गरेर दैनिक पाँच सय मात्रै नेपाली ल्याउन अ,नुमति भएको र भारतमा रहेका नेपालीहरू सड,क,मा,र्गबाट स,मेत आउन सक्ने भएकाले यसपटकको नि,यमित र चा,र्टर्ड उडा,नमा भारतलाई न,समेटि,एको बताईएको छ । सरकारले पिसिआर प,रीक्षण स,हज भएका मु,लुकबाट नि,यमित र असह,ज भएका मु,लुकबाट चा,र्टर्ड उ,डान गर्ने भने भारतबाट तत्का,ल नगर्ने भएको हो ।

हाल प,र्यटन मन्त्रालयले स्वी,कृत गरेको उ,डान ता,लिका अनुसार भदौ १६ देखि असोज १४ सम्म ६० वटा नि,यमित उ,डान हुनेछ । उक्त एक महिनामा २७ वटा चा,र्टर्ड उ,डान हुनेछन् । भा,रतबाट नेपालीलाई आउन १० वटा ना,का खु,ल्ला गरिएको छ । source point nepal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *