कुलमानले भने– म एक्लैले लोडसेडिङ हटाएको हैन, गलत सूचना सम्प्रेषण नगरीदिनुस्,,,पुरा पढ्नुहोस् ।

ताजा समाचार

काठमाडौं । नेपाल वि`द्युत् प्राधिक`रणका का`र्यका`री निर्दे`शक कुलमान घिसिङले आफूलाई जो`डर ग`लत समाचार सम्प्रे´षण नगर्न आ´ग्रह गरेका छन् । आफूलाई अर्को कार्यकालको पुनर्नि´यु´क्तिका विषयलाई लिएर प्रधा´नम`न्त्री र ऊ´र्जा, ज`लस्रो`त तथा सिं´चाइम´न्त्रीसँग जो`डेर आधार तथा त´थ्यहीन ग´लत सूचना तथा समाचार स`म्प्रे`षण नगर्न उनले आ`ह्वा´न गरेका हुन् । बिहीबार प्रे`स विज्ञ`प्ति जा`री गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

घिसिङले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा वि`गत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार मा´ध्यम, सामाजिक स`ञ्जाल र उनी आफ्नै ग´लत एका´उन्ट ख´डा गरी समाचार स´म्प्रेषण भइरहेका बताएका छन् । यस्ता समाचार तथा सू`चनाप्रति आफ्नो ग´म्भीर ध्या´नाक´र्षण भएको दा`बी गर्दै घिसिङले नेपाल विद्युत प्रा´धिक´रण नेपाल सरकारको पू`र्ण स्वा`मित्वको संस्था भएकाले प्र´धानमन्त्री नेतृ`त्वको सरकारको निर्देशन एवं मा´र्गदर्श`न र नी´ति तथा कार्यक्रमको प्र`भावका`री का`र्यान्वयन मार्फत्

नै आफूले यस अवधिमा केही उ`ल्लेख`नीय उप`लब्धीहरु हा`सिल गर्न स`फिल भएको बताएका छन् । घिसिङका अनुसार लोडसे`डिङको अन्त्य गरी उज्या´लो नेपाल बनाउन, वि`त्तीय तथा प्रशा`स`निक सु´धार गरी प्रा´धिकरणलाई ना`फामू`लक, स`बल, स`क्षम तथा प्रति`श्प`र्धी संस्था बनाउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको निर्दे`शन एवं मा`र्गद`र्शन बिना स`म्भव थिएन । यसैगरी प्रशा`स`निक सं`य`न्त्र, अहो´रात्र ख´टिने क´र्मचारीहरु र आ´म उपभो´क्ताको नि`रन्तरको सह´यो´ग र हौस´ला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्र´यासबाट मात्रै लोडसे´डिङको अन्त्य, संस्थालाई

मु´नाफामा लैजाने लगायतका उप´लब्धीहरु हा´सिल गर्न स`म्भव नभएको उनको भनाइ छ । घिसिङले भनेका छन्, “सबै नेपालीको घरमा उज्या`लो पुर्याउने, ऊ`र्जा ख´पत बढाउने, उपभो`क्तालाई गु´णस्त´रीय, भ´रप´र्दो तथा पर्या`प्त वि`द्युत् उपलब्ध गराउने, प्राधि´कर´णभित्र सुशा´सन का`यम गर्दै प्रभा´वकारी सेवा सञ्चा´लन गर्न प्र´णालीलाई स्वचा`लित र डि`जिटला´ईजेस´न गर्ने, नेपालको पानी जनताको ल`गानी हरेक घर विद्युतको सेय`रधनी कार्यक्रमको प्र`भा´कारी का`र्यन्वय´न गर्ने, ठूला जलवि´द्युत तथा प्रसा`रणलाइ`न आयो`जना नि`र्माण गर्ने

लगा`यतका नेपाल सर`कारका नी´ति तथा कार्यक्रमको का`र्यान्वय´न गर्न प्रा´धिकर´ण नि`रन्तर क्रि´याशी´ल रहेको जा`नकारी गराउँदछु ।” घिसिङलाई नेपाल सरकार म´न्त्रिपरि´षद्को मिति २०७३ भदौ २९ को निर्णयले नेपाल वि`द्युत प्रा´धिकर´णको का´र्य´कारी नि´र्देशकमा ४ वर्षका लागि नियु`क्त गरेको थियो । okkhabar बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *