मेरो चरि,त्र ह त्या गरी आ,त्मस,न्तुष्टि लिने को,सिस भयो : नेपाल

राजनीतिक

काठमाडौँ, भदौ ११ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा वि,वाद स,माधा,नका लागि सु,झाव दिन ग,ठित का,र्यदलको प्रतिवे,दनमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अस,न्तुष्टि नजनाएको उनको सचि?वालयले स्प,ष्ट पारेको छ। नेता नेपालका स्व,कीय सचिव मोहन गौतमले सामाजिक सञ्जा,लमार्फत बिहीबार धार,णा सार्वज,निक गर्नुहुँदै भन्नुभएको छ, “नेकपा सम`स्या समा`धान सु`झाव कार्यद`ल’ ले प्रस्तु,त गरेको

‘सु`झा`व प्रतिवे`दन’ प्रति गरेको टि`प्पणी भनेर विभिन्न स`ञ्चार माध्य`ममा आएको कुरा स`त्य होइन ।” ‘दुःखद कुरा त के छ भने हाम्रै पार्टीका कतिपय मि`डियामा क`पोलक`ल्पित एवम् मनग`ढ`न्ते कथाहरू पस्किएर मेरो च`रित्र ह त्या गरी आ`त्मस`न्तुष्टि लिने नियो`जित को´सिस भएको छ” नेता नेपालले प्रे,स नो,टमा भन्नुभएको छ, ‘विगत लामो समयदेखि पा`र्टीमा वि`धि, प्र`क्रिया, प्रणा´ली र मा`पद`ण्डको कुरालाई मैले उठाउँदै आएको हुँ ।

स्वकी`य सचिव गौतमले सामाजिक स´ञ्जालमार्फत सार्व`जनिक गर्नुभएको प्रे`स नो,टमा भनिएको छ, ‘सचिवालय बैठ`कबाट अनु`मोद`न गरिएको कार्यदलले प्रस्तु,त गरेको प्रतिवे,दन उपर सचिवालयको बैठकमै टिप्प`णी, राय, सु`झा`व, धन्य`वाद एवम् आ लोच´ना जे गर्नुपर्ने हो, गर्छु, अहिले बाहिर गरिएका नियो´जित हल्ला एवम् अ फ`वा,हमा नपर्न सबैमा सा´दर अनु`रोध गर्दछु ।’

विग`त लामो समयदेखि पा`र्टीमा विधि, प्र`क्रि´या, प्र´णाली र मा`पद`ण्डको कुरालाई उठा`उँदै आएको भन्दै गौतमले अनौ`पचा`रिक परा`मर्शको आधारमा ग`ठन गरी सचिवालय बैठकबाट अनुमो`दन गर्ने मा,ग वरि,ष्ठ नेता नेपाल लगायतले गरेको उल्लेख गरेका छन्। का,र्यदलको प्रति,वेदनमाथि सचिवा`लयको बैठ`कमै टि`प्पणी, राय, सु`झाव, धन्यवाद एवम् आ`लो`चना गर्ने हुनाले बाहिर गरिएका नि`यो,जित ह,ल्ला एवम् अ फवा,ह नपर्न समेत गौतमले अनु`रोध गरेका छन्। kathmandu24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *