माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त भए म सार्वजनिक पद धारण गर्दिन- काफ्ले

ताजा समाचार

मुकेश काफ्ले तिहारदेखि काठमाडौं उ,पत्यकालाई क,रिब–क!रिब लो,डसे,डिङमु,क्त गराएर यतिखेर नेपाल वि,द्युत प्रा,धिकरणका का,र्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजी च!र्चाको शि!खरमा हुनुहुन्छ । स!र्वप्रथम त म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु । तर, कसरी लो,डसेडिङको अ,न्त्य भयो ? त्यसमा क–कसको भू,,मिका छ ? लो,डसेडिङमुक्त काठमाडौंले स्था,यित्व पाउला कि नपाउला भन्ने विषयमा नि,वर्तमान का,र्यकारी निर्देशकको है,सियतमा मैले आफ्ना भनाईहरु राख्नै पर्नेहुन्छ ।

मैले २०७१ कात्तिक १३ गते नेपाल वि,द्युत प्रा,धिकरणको का,र्यकारी नि!र्देशकको पद स,म्हालेकै दिन भा,रप्रेषण के,न्द्रमा गई नेपालको ग्री,ड क,नेक्टेड प्र,णालीमा भएको माग, आ,पूर्ति र त्यसको व्य,वस्थापनको बारेमा जानकारी लिएको थिएँ ।कात्तिक महिनामा नदीमा पानीको ब,हाब न,घ,टेको अवस्था रहेपनि नेपाल वि,द्युत प्रा,धिकरण अन्तगर्तका जलवि,द्युत गृह, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलवि,द्युत गृह, एवं भारतबाट विभिन्न ना!कामार्फत आ,यातसमेत गरी करिब ७५० मेगावाट प्र,णालीमा उपलब्ध थियो भने मा,ग १२ सय मेगावाटको हा,राहा,रीमा थियो ।

गतवर्ष मंसिरको तुलनामा यो समयमा प्र,णालीमा करिब २०० मेवा वि,द्युत बढि देखिएको छ । जुन अवस्था व्यवस्थापनको लागि स,हज हो ।सो अवस्थामा पूर्वीक्षेत्र (लाहानदेखि पूर्व), पश्चिम क्षेत्र (लमहीदेखि पश्चिम)मा न्यू!न र मध्यक्षेत्र (काठमाडौं उपत्यकासहितमा) २ घन्टा दैनिक लो,डसेडिङ थियो । सु,ख्खायाम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहा,ब घ,ट्नगई प्र,बाही नदीमा आधारित वि,द्युतगृहबाट उत्पादित वि,द्युतबाट दैनि,क न्यू,नतम माग (बेस लो,ड) करिब ५५० मेगावाट धान्न नसक्ने भएबाट कुलेकानी ज,लाशययुक्त आयोजना अ,धिकतम सञ्चा,लनमा ल्याएर काठमाडौं उप,त्यकालगायत देशभरी नै बढीमा हप्तामा ५९ घन्टा (दैनिक ८ घन्टा) लो,डसेडिङ भएको थियो ।

सु,ख्खायाम न,सकिँदै २०७२ बैशाख १२ गतेको बि!नासकारी भू,कम्पले म,र्माहत बनायो । वि,द्युत प्रा,धिकरणका बिद्यु,त गृहहरुमा कुनै ठूलो क्ष,ति नभए पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलवि,द्युत गृ,हहरुमा ठूलो क्ष,ति भयो । परि,णामतः करिब १३० मेगावाट वि!द्युत प्रणालीबाट बाहिरियो ।भार,प्रेषण के,न्द्रमासमेत क्षति पुग्यो । सारा देश शो,कमा डु,बेको बेला सम,स्त कर्म,चारी साथीहरुको सा,हस र ल,गनशी,लताले काम गरेका कारण ५ घन्टाभित्र नेपाल वि,द्युत प्रा,धिकरणले सिस्टम पुनः सञ्चा,लन गरी वि,द्युत वित,रण गर्न सफल भएको त,त्थ्य ज,गजाहेरै छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *