जनताको कामलाई स’र्वोपरी ठानी नि’रन्तर सेवामा सम’र्पित हुँदा सं,क्रमित भएँ : मेयर शाक्य

दुखद

काठमाडौं, १६ भदौ । काठमाडौं म,हानगरपालिकाका मे,यर विद्या सुन्दर शाक्यले काठमाडौं उप,त्यकाबासीलाई जो,गाउन अहो,रात्र का,र्यक्षेत्रमा ख,टिरहेको अव,स्थामा आफूलाई को,रोना संक्र,मण भएको बताउनुभएको छ ।

मे,यर शाक्यले आज एक बि,ज्ञप्ति जारी गर्दै आफूलाई को,रोना सं,क्रमा पु,ष्टि भएपनि कुनैपन ल,क्षण नदेखिएको जानकारी गिराउनुभएको छ । उहाँले को,रोना संक्म,ण पछि मनो,बल कतिपनि नघ’टेको स्प,ष्ट पार्दै चाँडै सन्चो हुने बि,श्वास व्य’क्त गर्नुभएको छ ।मेयर शाक्यले बि,ज्ञप्तिमा आफू र आफ्नो परीवार स्वा,स्थ्य मापद,ण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरी सुर,क्षित रुपमा होम आ,इशोलेशनमा रहेको जानाकारी गराउनुभएको छ ।

उहाँले जनताको कामलाई सर्वो,परी ठा,नी नि,रन्तर सेवामा स,मर्पित हुने क्र,ममा सं,क्रमण भएको भन्दै को,रोना रोकामका लागि प्र,तिनिधि र क,र्मचारीहरुसँग नि,रन्तर समो,न्वयमा रहने प्रतिब,द्धता समेत व्य’क्त गर्नुभएको छ ।

साथै उहाँले यो अव,स्थामा उ,च्च स,तर्कता र स,वाधानी अपनाउदै सेवा प्र,वाहमा लाग्न ज,नप्रतिनिधि र क,र्मचारीलाई अ,नुरोध समेत गर्नुभएको छ । पत्निलाई एकसय डि,ग्री ज्व,रो आएपछि ग्रा,ण्डी अ’स्पताल पुग्नुभएका शाक्य दम्पतिलाई डाक्टरले को,रोना परी,क्षणका लागि स्वा,ब दिन सल्लाह दिएका थिए ।

१४ गते दिइएको स्वा,बको रि,पोर्ट सोमबार आएको थिायो , जसमा मेयर शाक्यको रि,पोर्ट पो,जेटिभ आएको थियो भने उहाँको पत्नीको ने,गेटिभ रि,पोर्ट आएको थियोsource news24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *