काठमाडौंमा स्वास्थ्य सं,कटकाल घो,षणा गर्न मा`ग

ताजा समाचार

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका प्रदेशका सांसद डाक्टर अजयक्रा,न्ति शाक्यले उचित व्य`वस्था`प,न सहित काठमाडौंमा १४ दिने स्वास्थ्य संक,टकाल घो,षणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सं,क्रमण फैलिएको स्थान र क्षेत्रलाई हेरेर स्वास्थ्य सं,कटकाल घो,षणा गर्नु उपयु,क्त देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा नागरिक त,हबाट पनि सहयो,गको आवश्यक छ । १४ दिन देखि २१ दिनसम्मको स्वास्थ्य संक,टकाल घो,षणा गरी ‘पव्लिक मोविलिटी’ पूर्ण रुपमा निय,न्त्रण गर्न सकिन्छ, ।’

उनले थपे, ‘सं,कटकाल घोष,णा गर्नु दुई तीन दिन अघि नै सार्व,जनिक सूचना व्या,पक मात्रामा दिएर जनतालाई घर भित्रै १४ दिन बस्नका लागि चाहिने आवश्यक बस्तुहरु व्यव,स्थापन गर्न लगानउनु पर्छ ।’ उgले संक,टकालको समय अहिलेको लकडा,उन जस्तो खु,कुलो हुनु नहुने पनि बताए । ‘अति आवश्यक बाहेक पूर्ण रुपमा नि,षेधाज्ञा पा,लना गर्न लगाउनु पर्छ ।

यो क,ठिन अवस्थालाई यु,द्धको अवस्था सम्झेर सरकारले दिएको आ,देशहरु जनताले आफ्नो क,र्तव्य ठा`नी पू`र्ण पाल,ना गर्नुपर्छ,’ उनलेभने, ‘त्यस्तो बेलामा दिनदिनै कमा,एर खानु पर्ने स`माजका अति न्यू`नव`र्गलाई १४ दिन घरभित्रै बस्ने @,,बाता`वरण बनाउन स्थानी`यलाई स्थानीय सरकारले १४ दिनका लागि आवश्यक सा`माग्री रा`हत स्व“रुप उपल`ब्ध गराउनुपर्छ । दैनिक क´माएर खानु पर्नेका लागि सं`घीय र प्र`देश सरकारले उक्त अ´वधिका लागि राह`तको व्य`वस्था गर्नुपर्छ । । यसो भयो भने ती क्षेत्रहरुमा कोभिड–१९ को भा,ईरस न्यू`न हुनजान्छ । समु`दायमा संक्र`मण फै`लिन पाउँदैन ।’

उनले १४ दिनदेखि २१ दिनसम्मको संक`टालपछि केही खुकु`लो लकडा`उन गर्न पनि सु`झाव दिए । ‘त्यस्तो बेलामा दुई चार घण्टा सवै मा,पद`ण्ड पा`लना गर्न लगाएर अत्या`वश्यक कार्यहरुको लागि खु`कुलो गर्नुपर्छ । त्यो अव`धिमा पनि स्व,यं से,वक तथा समु`दायका व्यक्तिहरुले चना`खो भई सं`क्रमण अ`वस्थालाई ध्यान दिएर निग`रानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थिति विस्तारै सामा`न्य गर्ने तर्फ गएपछि स`हज रुपमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’ उनले त्यो अव`धीमा को`रोना संक्र`मण हुनबाट समु`दायलाई जो,गाउन क`न्टयाक टे«सिङलाई सु´क्ष्म रुपमा लैजानु पर्ने सु`झाव पनि दिए ।

उनले आइसो`लेसन र क्वा`रेन्टीन नि`र्माण गर्दा सबै भन्दा पहिला स्वा`स्थ्य मापद`ण्डलाई ख्या`ल गर्नुपर्ने बताए । होडबा`जीका लागि र स`स्तो लो`कप्रि`यताका नाममा जथा`भा,वी आ´इसोलेस`न र क्वारे`न्टीन नि`र्माण गर्दै जाँदा त्यसले झन ख`तरा निम्त्या´उने उनको भनाइ छ । रातोपाटि बाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *