काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग नि,र्माणमा संस्थागत भ्र,ष्ट्राचार गर्न खोजिएको छ : पौडेल

ताजा समाचार

काठमाडौँ — कांग्रेस बरि,ष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नी`तिगत भ्र`ष्ट्राचा`र गर्ने उ`द्देश्य राखेर सरकारले काँकडभिट्टा—इनरुवा रेलमा`र्गको नि`र्माणको का`र्य अघि बढाउन खो`जिएको आ´रोप लगाएका छन् । पौडेलले बुधबार विज्ञ`प्ति निकाल्दै परियो`जनाका नि´र्माणस्थल प्र`ष्ट नभई नि`श्चित ठेक`दारलाई पो`स्नका लागि सरकारले सार्व`जनिक खरि`द ऐनको दफा ८, ९, १० र १५ तथा ख`रिद नि`यमा`व`लीको उप´दफा ६ वि´परित ठे`क्का स`म्झौ`ता गर्न खोजेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय ढु´कटीबाट रे`लमा´र्ग नि`र्माणका नाममा ३५ अरब रुपैयाँ

ह`चुवाको भ`रमा ख`र्च गर्नु अ`नुचि`त छ,’पौडेलले वि`ज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, रे,लमा`र्गमा पर्ने बजारको व्य`वस्था`पन र उक्त क्षे`त्रमा जनताले उपभो`ग गर्दै आएको जग्गाको मुआ`ब्जा वि`तरणसमेत नगरी रेलमा`र्ग नि`र्माणको प`कृया थाल्नु स`र्वथा ग`लत छ । पौडेलले आ`वश्यक गृ`हका`र्य र तयारी बिना ठे`क्काप`ट्टाको ह´तारो गर्नु अ`नुचि`त रहेको बताएका छन् । ‘रेलमा`र्ग नि`र्माणको जिम्मा नि`श्चित ठे`केदारलाई मात्रै यो`ग्य बनाएर ह`चुवाका भ`रमा दिनुले सरकारले नी`तिगत तथा

सं`स्था`गत भ्र`ष्ट्राचा`रलाई प्रो`त्साहन गरेको प्र`ष्ट हुन्छ,’पौडेलले भनेका छन,‘राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्र`म्हलु`ट गर्नबाट जो´गाउन तत्काल रे`लमार्गको ठे`क्काप`ट्टा रोकेर त्यसबारे छा`नविन गर्न सं`सदीय ले`खा स`मिति, वि´कास स`मिति, सरकार र अ`ख्ति`यार दुरु`प´योग अनुस`न्धान आ`योगल`गा`यत न्या`यिक निका`यको जो`डदार ध्या`नआ`क`र्षण गराउँछु ।’ source ekantipur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *