पाठ्यभा,र घटाएर भए पनि शै`क्षिकसत्र पूरा गरिन्छ, शि`क्षामन्त्री

ताजा खबर

शि,क्षा, विज्ञान तथा प्रवि’धि मन्त्री गिरिराज’मणि पोख’रेलले कुनै पनि तहको शैक्षि’कसत्र खेर नजानेगरी कार्य’तालिका बनाइने बताउनुभएको छ । अनेरा,स्व’वियूले आयो,जना गरेको भ,र्चुअल अन्त,क्र्रि,यामा आज उहाँले कोभिड–१९ का कारणले पढाइ सञ्चा,लन नभए पनि पाठ्यभा,र घटा,एर पू,र्वनिर्धा’रित सम’यावधि भित्रै शै,क्षिक’सत्र पूरा गर्ने बताउनुभयो ।

वैक,ल्पिक सिकाइ सहजीक’रण निर्देशिका परिमा`र्जन गर्दै त्यसलाई पनि मूल्या,ङ्क’न र परीक्षाको अभिन्न अ,ङ्ग बनाउने धा,रणा राख्दै उहाँले वैक,ल्पिक सि,काइका लागि सरकारअन्त’र्गत छुट्टै डेडि,केटेड शै,क्षिक टेलिभि’जन खोल्ने त,यारी गरेको बताउनुभयो ।

“मैले व्यवस्थि’त वैक`ल्पिक शि’क्षाका लागि प्रधा,नमन्त्री’ज्यूसँग छुट्टै डेडि,के टेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ता,व गरेको छु । प्रधा,नमन्त्रीले पनि त्यसलाई सका’रात्म’क लिनुभएको छ”, मन्त्री पोख’रेलले भन्नुभयो, “त्यस्तो टेलिभिज’नबाट बिहान माध्य’मिक तह, दिउँसो आधा,रभूत तह र साँझ विश्वविद्या’लय तहलाई सिकाइने व्यव स्था मिलाइनेछ ।”

कार्यक्र’ममा अ,नेरास्व’वियूका संयो,जक ऐन म,हरले वैक`ल्पिक सि’काइलाई सबै विद्यार्थी’को प,हुँचमा पु¥याउनुपर्ने धा,रणा राख्नुभयो । अनेरा,स्ववियूका सहसंयो,जक रञ्जि,त तामाङले कक्षा १२ को परीक्षाबा’रे अविल,म्ब नि,र्णय गर्न आग्र’ह गर्नुभयो ।

विद्यार्थी नेताले वैक’ल्पिक सि,काइको पुनरा,वलोक’न गरी थप प्र`भावकारी बनाइनुपर्ने शै,क्षिक’सत्रलाई जोगा,उनुपर्ने, अवरु,द्घ परीक्षा वैक,ल्पिक विधिबाट सञ्चा’लन गरिनुपर्ने, कक्षा ११ मा नयाँ पा,ठ्यक्र,म कार्या’न्वयन गरिनुपर्ने’लगायत विषयमा मन्त्री पोखरे’ललाई ध्या’नाक,र्षण गराउनु भएको थियो । etajakhabar.com बाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *