निजी विद्यालयले वैक,ल्पिक सिका,इवापत् पनि शु,ल्क लिन पाउँछन् : शि,क्षामन्त्री पोखरेल

ताजा समाचार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयले वैक,ल्पिक सिकाइवापत् पनि शुल्क लिन सकिने बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार भ,र्चुअलरुपमा आयो,जित पत्रकार सम्मे,लनमा एक प्रश्नको जवा,फमा स्थानीय तहको अनुम,तिमा नि,जी विद्यालयले वैक,ल्पिक सि,काइ वपत् पनि शुल्क लिन सकिने बताएका हुन्।

त्यस्तै कोरो ना म,हामारी,का का,रण शिक्षालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैक,ल्पिक प्रणा,लीको सिका,इलाई शैक्षिक सत्रका रुपमा मा,न्यता दिई यस प्रक्रियामा अनिवार्य सहभा,गिताका लागि शिक्षक, अभिभा,वक र विद्यार्थीमा आ,ह्वान गरेका छन्। बाध्या,त्मक स्थि,तिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मा,न्यताका साथ सबैका लागि वैक,ल्पिक प्रणा,लीबाट न्यू,नतम् सिका,इको सुनिश्चि,तताका लागि अभि,यान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

घरमै बसेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका मा`ध्यमबाट र सू`चना तथा प्रवि`धिको पहुँ`च नभएका शिक्षकले भौतिक दू`री कायम गरी सिकाइ प्र`क्रियामा अमू`ल्य यो`गदान दिनुपर्ने बताए। उनले आजको मन्त्रिप`रिषद्को बै`ठकमा यसबारे छल`फल भएको तथा सू`चना र स`ञ्चारको प`हुँच भएका र नभएका विद्यार्थीको सि`काइ निर`न्तरताका लागि कार्ययो`जना ल्याउन निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए।

उनले वैक,ल्पिक प्र`णालीलाई शैक्षि`कसत्रको मा´न्यता दिई पाठ्य`क्रम समा`योजनका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निका`यकाले काम गरिरहेको र स्था`नीय तहले सि`काइको अनुग`मन गरी प्रभा`वकारिता का`यम गर्नुुपर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री पोखरेलले सबै शिक्षक`को अनि`वार्य को`रोना बीमा शुरु भएकाले चु`नौतीको घडीमा कर्त`व्यपा`लनमा विशेष ध्यान दिन आ`ग्रह गरे।

उनले गत जेठ १८ मा जा,री गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सह,जीक,रण निर्देशिका २०७७ संशोधन गरी शै?क्षिकसत्रका मान्य,ता र विद्यार्थी अभिलेखी,क,रण तथा तथ्या,ङ्क सङ्,कलनको प्रक्रि,या शुरु हुने जान,कारी दिए। मन्त्री पोखरेलले भने ‘हतार हतार शै,क्षिक संस्था खोल्ने नि,र्णय गरेर सङ्,क्रमण थप फैलिएमा नेपालले त्यसलाई धान्न सक्दैन। कतिपय वि,श्वका अन्य मुलुकको उदाहरणले पनि हामीलाई यही सिकाइरहेको छ। त्यसैले अहिले वैक,ल्पिक विधिको शिक्षाको विक,ल्प छैन।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *