को बन्ला वि,द्युत् प्राधिक,रणको सीईओ,,,,हेर्नुहोस्।

अर्थतन्त्र

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधि,करणको नयाँ का`र्यकारी निर्दे,शक कसलाई बनाउने भन्ने सम्ब`न्धमा आ`गामी मन्त्रिप`रिषद् बै`ठकले टुं`गो लगाउने बताइएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति मू`ल्यांकन गर्दा कुलमान घिसिङ नै दोहो`रिने सम्भा`वना रहेको बताइएको छ। कुलमान घिसिङलाई नै प्राधि`करणको का`र्यकारी नि`र्देशकमा दोहो`र्‍याउने गरी मन्त्रिप`रिषद्ले प्र`स्ताव तया,र पारि,स,केको प्राधि`करण उ`च्च स्रो`तले बताएको छ। यही बिहीबारको म,न्त्रिप,रिषद् बै`ठकमा घिसिङको नाम प्र,स्ताव गरिने बताइएको छ।

का`र्यकारी नि`र्देशक घिसिङको का`र्यावधि यही भदौ २९ गते सकिँदै छ। ‘नेकपाभित्र पनि माओवादी खेमा घिसिङलाई नै निर`न्तरता दिने प`क्षमा उभिएको तर एमाले खेमा घिसिङको विक`ल्प खोज्नुपर्नेमा रहेको भए पनि घिसिङको प`क्षमा नै सह`मति भएको बुझिएको छ’, उच्च स्रो,तले भन्यो। यसअघि ऊ`र्जामन्त्री व,र्षमान पुनले का,र्यकारी निर्दे,शकमा घिसिङलाई नै निर`न्तरता दिने गरी मन्त्रा,लयले प्र`स्ताव लैजाने सार्वज,निक अ,भिव्य`क्ति दिइसकेका छन्। तर, ऊ,र्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भने प्राधि,करणको का,र्यकारी नि,र्देशकको प्र,स्तावको स,म्बन्धमा अहिलेसम्म मन्त्रा,लयले कुनै तया,री नगरेको स्प,ष्ट पारेका छन्।

घिसिङको समयावधि स,किन एक साताभन्दा कम समय बाँकि रहँदा अहिलेसम्म कसैले पनि उम्मे,दारी दा,बी गरेको देखिँदैन। क,थित ह,ल्लाबाहेक खुलेर कोही पनि आफ्नो दा,वी लिएर नआएका कारण पनि घिसिङको निर,न्तरतातर्फ नै सं,केत गएको स्रो,तको भनाइ छ। प्रा,धिकरण वि,तरण तथा ग्रा`हक सेवा निर्देश,नालयका प्र,मुख एवं उपका,र्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने बहा,लवाला कर्मचारीबाट बलियो दा`बेदार हुन्। प्राधि,कर`णका पूर्व क,र्मचारी शा,न्तिलक्ष्मी शा,क्य पनि का`र्यकारी निर्दे,शकको दौ,डमा रहेको ह,ल्ला छ। प्र`सारणला`इन विज्ञ हितेन्द्र शाक्य, तत्का,लीन वि,द्युतीय मह`सुल निर्धा`रण आयो`गका अध्यक्ष डा. ज,गतकुमार भुसालको नाममा पनि दा`बेदारी नसुनिएको होइन। पछिल्लो समय प्रा`धिकर,णका पूर्व का`र्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले कुलमानको वि,रुद्घमा देखिएकाले उनी पनि त्यसका दा,बेदार हुन् भन्ने बजारमा ह,ल्ला छ।

‘प्राधिक,रणका सबै कर्म,चारी नै का,र्यकारी निर्देशकमा घिसिङ सरको नै निर,न्तरता होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यही कार`ण पनि प्रा,धिकरण भित्रबाट अरु कसैको दा`बेदारी नआएको हो’, स्रो`त बताउँछ। सामाजिक स`ञ्जालले पनि खुलेर नै कुलमानको सम`र्थन गरिरहेको देखिन्छ।

२०७२ भदौ २९ गते कुलमान घिसिङ प्राधिक,रणको का`र्यकारी निर्दे,शक पदमा नियु`क्त हुँदा मुलुक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसे`डिङमा थियो। पदब`हाली गरेको करिब दुई वर्षमा लो,डसेडि,ङ हटेदेखि उज्या`लो नेपालको संवा,हक भन्दै सबै जस कुलमानको पोल्टामा गएको देखिन्छ। यस्तै घा`टामा रहेको प्रा`धिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँसम्म ना`फामा लैजाने, वि`द्युत् चुहा`वटलाई १५ प्रति`शतसम्म झा`र्नेलगायत कामलाई कुलमान का`र्यकालको सका´रात्मक पाटो हो। अझै प्रा`धिकरणका चु´नौती धेरै भएकाले पनि कुलमान दो`होरि,नुपर्ने प्रा´धिकरण स्रो´त बताउँछ। चाँडै नै नि`जी क्षे,त्रबाट करिब नौ सय मेगा,वाट राष्ट्रिय प्रसा`रणमा जो,डिँदै छ। यसका लागि वि´द्युत् नि´र्यात गर्ने वाता`वरण बनाउने, आ`न्तरिक ख`पत बढाउने, प्राधि,करण ऐन पुनर्सं`रचनाका विषयजस्ता कुरा सम्हा,ल्न सं,स्थान बुझेको व्य`क्ति घिसिङ भएकाले उनको निर`न्तरता आव`श्यक भएको बताइएको छ।

नियु`क्ति व्यव`स्था

नेपाल वि,द्युत् प्रा`धिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ ले प्राधिकर`णको का,र्य सञ्चा`लनको नि`मित्त मुख्य प्रशास`कीय अधिकृ`तको रूपमा समि,तिले एक जना महाप्रब`न्धक र आवश्य`कता अनुसार सल्ला`हकार र कर्म`चारी नियु`क्ति गर्न सक्ने व्यव,स्था छ। तर, साधा,रण सभाको व्यव`स्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशा`सकीय अधिकृ`तको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना का`र्यकारी निर्दे`शक नियु`क्ति गर्नेछ। सोही बमो,जिम ऊ`र्जा मन्त्रा,लयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिाष,द्को बै`ठकमा प्रस्ता`व गर्नेछ र मन्त्रिपरि`षद्ले नियु`क्ति दिने प्रावधा`न छ। अन्नपूर्ण पोस्ट बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *