प्रधानमन्त्री कै सा:ला हितेन्द्रदेव शाक्यलाई वि.द्युत प्रा.धिकरणको नि.मित्त दिने तयारी,,,,,हेर्नुहोस् ।

ताजा समाचार

स.रकारले कुलमान घिसिङको म्या,द थप गर्न अ,स्वीकार गरेको छ । नेपाल वि,द्युत प्रा!धिकरणको का,र्यकारी नि,र्देशक नि!यु.क्तिसम्व,न्धी का,र्यविधिअनु.सार घिसिङलाई म्या,द थ.प गर्न न.मिल्ने भन्दै उ,र्जा मन्त्रालयले घिसिङको म्या,द थ.प न.गरेको हो । उ,र्जामन्त्री बर्षमान पुनका प्रेस स.ल्लाहकार द.यानि!धि भट्टले भने, ‘उहाँले म्या.द थप गर्न नियमले नै मिल्दैन्, कसरी गर्ने ?’ उनले आजसम्म घिसिङको समय बाँकी रहेकाले सोमबार प्रा,धिकरणका वरि.ष्ठ उप,कार्यकारी नि!र्देशकलाई नि,मित्त का,र्यकारी निर्देशकको जि,म्मेवारी दिने त.यारी भइरहेको बताए ।

चार बर्षे कार्यका,ल आजबाट सकिएकाले घिसिङले सोमबारबाट अ,वका.श पा,उँदैछन् । उ,र्जा मन्त्रालयले प्रा,धिकरणका व.रिष्ठ का!र्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नि!मित्त का,र्यकारी प्रमुखको जि,म्मेवारी दिने त,यारी गरेको छ । आजसम्म घिसिङको म्या,द बाँ.की रहेकाले भो.लि नै नि,मित्त तो,किने भट्टले जानकारी दिए ।

लो,डसेडिङ अ,न्त्य गर्न स,क्रिय भू.मिका खे.लेकाले उनको म्या!द थप गर्न सा,माजिक स.ञ्जालमा च.र्को आ!वाज उ,ठेको छ । उर्जा म,न्त्रालयको का.र्यविधिमा कार्यकारी निर्देशकको म्या!द थप गर्ने प्रा,वधान नरहेकोले प्र,तिस्पर्धाबाट छ,नोट गर्नुको वि,कल्प नर.हेको बताएको मन्त्रालयले बताएको छ । यदि म्या,द थप गर्ने हो भने उक्त का!र्यविधि नै खा,रेज वा सं,शोधन गर्नुपर्ने र एउटा व्य!क्तिको लागि का,र्यविधि नै हे!रफेर गर्ने कुरा गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाई छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उ,र्जासचिव दिनेश घिमिरेलगायतलाई बोलाएर घिसिङको नि!युक्तिस.म्वन्धीमा बिहीबार छलफल गरेका थिए । छलफलमा घिसिङलाई नि.रन्तरता दिन का,नुनी अ,डचन देखिएपछि रेग्मीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र ने,कपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई रि,पोटिङ गरेका थिए । सोही बै,ठकबाटै घिसिङले नि.रन्तरता सं,भावना नरहेको टुँ,गिएको जनाइएको छ ।

य,द्यपि का,नुनी अ,डचनलाई त!त्कालै मन्त्रिपरिषदले ह,टाएर भए पनि कुलमानलाई पु!नर्नियु.क्ति गर्न सकिने सं,भावना थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उर्जामन्त्री पुन नै स,कारात्मक नहुँदा घिसिङको म्या!द थप हुन नसकेको हो । यता नि,मित्त कार्यकारी निर्देशकको जि!म्मेवारी पाउन हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रधानमन्त्री प!त्नी राधिका शाक्यमा,र्फत ल,बिङ गरिरहेका थिए । point nepal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *