एका बिहानै पाथिभरा भग,वानको द,र्शन गरि भदौ ३१गते बुधबार, आजको राशीफल हेर्नुहोस्

राशिफल

आज मिति २०७७ साल भदौ ३१गते बुधबार । आजको राशीफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शु,भ रहोस्।

मेष –आस मा,रेको फल पुनः प्रा,प्त हुन सक्छ । गो,प्य रह,स्य पत्ता लगाउन सकिने समय छ । उ,द्योग र व्या,पारमा विशेष फा,इदा हुने समय छ । प्रति,स्पर्धी परा,स्त होलान् । सहयो,गीहरूले राम्रै साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफ,लता मिल्नेछ ।

बृष – नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । सानो प्रय,त्नले पनि राम्रो फाइ,दा उठाउन सकिने छ । आजका लागि शुभअ,ङ्क ६ र शुभरङ्ग नीलो हो भने कुनै शुभ,कर्म गर्नु पूर्व वा या,त्रामा जानु अघि आज ॐ शं शनै,श्चराय नमः यस म,न्त्रको कम्तीमा २३ पटक ज,प गरी आ,रम्भ गर्दा ला,भ प्रा,प्त हुनेछ ।

मिथुन –प्रतिद्व,न्द्वीहरूको च,लखेल बढ्नाले केही अ,प्ठ्यारोमा परि,एला । चु,नौती साम,ना गर्नुपर्ला । लेनदेनको का,रणले वि,वाद आउने सम्भा,वना छ । वि,परीत लिङ्गीहरूबाट पनि स,जग रहनुहोला । अ,ष्टम,स्थ चन्द्रमा रहेकाले आ,र्थिक रूपमा पनि नोक्सा,नी हुनसक्छ ।

कर्कट – कामबाट समुचि,त मूल्या,ङ्कन प्रा,प्त हुँदैन । परि,वारजनसँग आत्मी,यतामा क,मी आउने छ । प्रे,मस,म्बन्ध र मित्र,ताको ब,न्धन खु,कुलो बन्न सक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ४ र शुभरङ्ग ध्वाँ,से हो भने कुनै शु,भक,र्म गर्नु पू,र्व वा या,त्रामा जानु अघि आज ॐ सङ्,कटा`भग`वत्यैै नमः यस म,न्त्रको कम्तीमा १० पटक जप गरी आर`म्भ गर्दा ला`भ प्राप्त हुनेछ ।

सिंह – पै`त्रिक स`म्पत्तिको उपयो`गबाट ला`भ उठाउन सकिने छ । पढाइमा त्यति समय दिन नसकिए पनि नयाँ ज्ञा`न सिक्ने मौ`का छ । व्या`पारमा सा`मान्य फाइ´दै हुनेछ । श्र`मको उ`चित मूल्यां`ङ्कन हुनेछ । आ`म्दानी सामा,न्य भए पनि ठू,लो खाँ,चो टर्ने,छ ।

कन्या –आज समु,दायको हि,तमा राम्रै काम गर्न सकिने छ । सामाजिक उ,त्तरदा,यित्व व,हन गर्दै फा,इदा हुने काम र जिम्मे,वारी हात पार्ने मौ,का छ। आफ्नो क्षे,त्रको ने,तृत्व हातला,गी हुनेछ । की,र्तिमा,नी काम गर्ने समय छ ।

तुला- राम्रै फा,इदाको यो,ग छ । वि,गतको श्र,मबाट प्रश,स्त धन ला,भ हुनेछ । विशेष सभा–स,मारो,हमा सह,भागी बन्ने मौ,का छ । तर आज गरिएको श्र,मको मूल्य कमै मात्र पाइने देखिन्छ, त्यस्तै आ,शा देखाउनेहरूको भ,रमा पर्दा धो,का हुन सक्छ । स्वा

बृश्चिक- रोकिएका कामलाई पुनः सुरु गर्ने वाता,वरण मिल्नेछ । सहयो,गीहरूले अप्र,त्यासित ढंगले सहयो,ग गर्नेछन् । आ,र्जित धन स,ञ्चय गर्ने वा दी,र्घका,लिक प्रयो,जनमा उपयो,ग हुनेछ ।

धनु – केही ख,र्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ । वैदे,शिक कामका,जमा फा,इदा होला । मनको ड,र उत्सा,हमा रूपा,न्तरित हुने यो,ग छ । टाढाको यात्रा गर्ने मौ,का छ । दिगो फा,इदा हुने काममा ल,गानी बढाउन सकिने छ ।

मकर –आ,म्दानीका नयाँ स्रो,त फे,ला पर्नेछन् । गरेका कामबाट प्रश,स्त ला,भ हुनेछ । श्र,मको उचित मूल्या,ङ्कन होला । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने यो,ग छ। पढाइमा प्रग,ति हुनेछ । आ,यआ,र्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हा,तला,गी हुने समय छ ।

कुम्भ-बाह्रौं भा,वमा च,न्द्रमा भए पनि अत्ता,लिई हाल्नु पर्ने परिस्थि,ति छैन । वैदेशिक क्षेत्रबाट ला,भ उठा,उने मौ,का छ । हर,दम स,चेत र स,तर्क रहनु पर्छ, नत्र स,मयमा हो,स नपु,ग्नाले हुनै लागेको आम्दा,नीमा बा,धा पुग्न सक्छ ।

मीन –स,चेत रहेर काम गर्नु पर्ने दिन छ । साँझदेखि अ,र्थअ,भा,वले आँ,टेका काममा बा,धा हुनसक्छ । शु,भचि,न्तकहरूको सुझा,वलाई बेवा,स्ता गर्दा दुःख पाइनेछ। परिवा,रजनबाटै टा,ढिनुपर्ने परि,स्थि,ति आउन सक्छ । क,डा मिहि,नेत र ल,गनशी,लताका का,रण रोकि,एका काम समेत सम्पा,दन हुनेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *