भ्र,ष्ट आ,सेपा,सेलाई संरक्ष,ण गर्ने सरकारले इमा,न्दार र सक्ष,म कुलमानलाई पुनर्नियु,क्ति गरेन’

ताजा खबर

काठमाडाैं, ३१ भदाै । जनता स,माजवा,दी पा,र्टी, नेपालका वरि,ष्ठ नेता तथा पू,र्व प्रधा,नमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल वि,द्युत् प्रा,धिक,रणका नि,वर्त,मान का,र्यका`री निर्दे,शक कुलमान घिसिङ देशको आ,द`र्श व्यक्ति बन्नुभएकाे बताउनुभएकाे छ ।

भट्टराईले मंगलबार सा,झ ट्वीटमा कुलमान वि,दाईको आफ्नो तीन अनुभू,ति लेख्नुहुँदै देशमा आ,दर्श पा,त्रको ख,डेरी भएकाे पनि बता,उनुभएकाे छ । उहाँले लेख्नुभएकाे छ- ‘देशमा आ,दर्श पा,त्रको यस्तो ख,डेरी छ कि क,र्तव्य ख,रो नि,र्वाह गर्ने कुलमान देशको आद,र्श बनेका छन् ।’

प्राधि,करणको चार वर्ष नेतृ,त्व सम्हा,ल्नु भएकाे कुलमानलाई मंगलबार का`र्यक्रम गरी औ`पचा`रिक रूपमै वि`दाइ गरिएको हो। उहाँकाे प`दाव`धि भदौ २९ गते सकि`एको थियो । सरकारले उहाँको पुनर्नि`यु`क्ति गर्ने च`र्चा च`ले पनि अहि`लेसम्म गरेको छैन ।

भट्टराईले भ्र,ष्ट आ,सेपा,सेलाई संरक्ष`ण गर्ने सरकारले इमा`न्दार र सक्ष`म कुलमानलाई पुन`र्नियु`क्ति नगरेको ओरो`प पनि लगा,उनु भएकाे छ । ‘भ्र`ष्ट आ`सेपा`सेलाई सं`रक्ष`ण गर्ने सर`कारले इमा`न्दार/स´क्षम कुलमानलाई पुन`र्नि`यु`क्ति गरेन,’ भट्टराईले ट्वीटमा लेख्नुभएकाे छ ।

ए´कल जा`तीय बर्च`स्व रहेको राज्यले उत्पी`डित जा`तिमा ज`न्मेका कुलमानलाई नप`चाए`को समते भट्टराईले बता`उनु भएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ- ‘एक,ल जा`तीय ब´र्चस्व रहेको राज्यले उत्पी`डित जा`तिमा जन्मेका कुलमा`नलाई पचा`एन !’ news24 बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *