जनताले अपेक्षा गरेअनुसार अझ व्यापक रुपमा विकास परियोजना अगाडि बढ्नेछन् : अध्यक्ष दाहाल

राजनितिक समाचार

काठमाडौं, ३ असोज । नेपाल कम्यु`निष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्र`धानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा नेतृ`त्वको सरकारले स`त्ता स`ञ्चालन गर्ने बाँकी अव`धिमा जनताले अपे`क्षा गरेअनुसार अझ व्या`पक रुपमा वि`कास परियो`जना अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

संवि`धान दि`वस, २०७७ का अ`वसरमा आज भि`डियो स`न्देश जा`री गर्दै उहाँले आ`गामी दिनमा राष्ट्रिय ए`कता र रा`ष्ट्रिय स्वाधी`नता अझै सु`दृढ हुँदै जाने वि`श्वास दिला`उनुभयो ।

“राष्ट्रिय स्वा`धिन`ता र ए`कताको दृ`ष्टिले यो बीचमा केही ऐतिहा`सक काम भएका छन् । सी`मानाका सम`स्या समा`धान गर्ने तथा हाम्रो भू´गोललाई आफ्नो न´क्सामा आ´बद्ध गरेर त्यो भू´गोल फि´र्ता गर्ने सङ्´कल्प नेपाली जनता, राजनी´तिक द´ल, नागरिक समाज, बु´द्धिजी´वि स´बैले सं´कल्प गरेको स्थि´ति छ”, अ`ध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ, “भोलिका नि`म्ति सु`खद् संके`त यसभित्र छ ।”

उहाँले संवि´धान दि´वसको ऐति´हा´सिक अव´सरले हामी सबैमा ए´कताका, शा´न्ति र समृ´द्धिको नयाँ सं´कल्प लिने दिनका रुपमा अगाडि बढ्ने वि´श्वास व्य´क्त गर्नुभयो । रा`ष्ट्रिय ए´कता, स्वाधि´नता, आ`त्मसम्मा`नको अभिवृ`द्धि गर्न पनि सं`विधान दि`वसले म`द्धत गर्ने उहाँको वि`श्वास छ ।

“देशलाई आ`र्थिक समृ`द्धि र संवि`धानले परि`क`ल्पना गरेको स´माजवाद उ´न्मुख राज्य बनाउनका निम्ति नेपाली जनता, राजनी`तिक द`ल, नागरिक समाज, पत्र´कार, बु`द्धिजी`विलगायत सं`कल्प गर्ने दिनका रुपमा रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आउनुहोस् हामी सबै एक हौँ । सबै एक भएर राष्ट्रको ए`कता र समृ`द्धिको आ`कांक्षा पू`र्ति गर्नका नि`म्ति अगाडि बर्ढौँ ।”

संवि`धानले नि`र्दिष्ट गरेका मौ`लिक अधिकारसँग सम्बन्धित हो`स्, या स्था`नीय त`ह, प्रा`देशिक त`ह वा सङ्`घीय संर`चनासँग समबन्धित अन`गिन्त ऐन कम्यु´निष्ट पार्टी नेतृ`त्वको व`र्तमान सरकारले समयमै नि´र्माण गरेको उ`ल्लेख गर्दै अध्य`क्ष दाहालले नेकपा नेतृ`त्वको सरकारले अन्त`र्राष्टिय सम्ब`न्धलाई सह`ज बनाउने, खासगरी छिमेकीसँगको सम्ब`न्धलाई सु`दृढ गर्ने कुरामा समेत विशेष ध्या`न दिएको बताउनुभयो ।

“पूर्वा`धार वि`कास र निर्मा`णमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ तर नेपाली जनताले हामीलाई अ`पार वि`श्वास गरेर मत`दान गर्ने बेलामा जसरी अ`पेक्षा गरेका थिए । नि`कै ती`व्र ग`तिमा आ`र्थिक वि`कास हुनेछ ।

निकै ती`व्र गतिमा सामा`जिक न्या`य का`यम हुनेछ र समृ`द्धिको एउटा नयाँ दौ`डमा अब नेपाल ती`व्र बेगमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने अ`पेक्षा अझै पूरा भएको छैन भन्ने जनगु`नासो हामीले सुनेका छौँ”, उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “यसबीचमा धेरै उतारच`ढाव पनि भए, एकतातिर स्वयम् सरकारको ने`तृत्व गर्ने पा`र्टीभित्र वि`चार र ब`हसका कुरा, अर्कातिर देश र दुनियाँमा कोभिड–१९ को म`हामा`रीका कारण अ`प्ठ्यारो र ज`टिल परि`स्थिति पै`दा भयो ।

फेरि पनि हामीले आफ्नो पा`र्टीभित्रको ए`कतालाई पनि नयाँ शि`राबाट अगाडि बढाउँदै को`रोना विरु,द्धको अभि`यानलाई पनि अझ बढी प्रभा`वकारी बनाउने प्रतिब`द्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ ।”

संवि`धानसभाबाट संविधान नि`र्माण प्र`क्रियालाई आफैँमा एउटा ऐतिहा`सिक मह`त्वको राजनी´तिक परि´घटनाका रुपमा लिँदै उहाँले नेपालमा २००७ सालमा संवि`धानसभाबाट संवि´धान बनाउने कुरा उठे पनि ऐतिहा`सिक जनयुद्ध, बा´ह्रबुँ´दे स´मझदारी र ऐ´तिहा´सिक जनआ`न्दो´लनको सं´यो´जनबाट नेपालमा संवि`धानसभाको नि´र्वाचनमार्फत नेपाली ज´नताको चा`हना पूरा हुने अ`वस्था बनेको बताउनुभयो ।

“य७द्यपि त्यो पनि निकै ज`टिल र चु`नौतीपूर्ण ढ`ङ्गले अगाडि बढ्यो । पहिलो सं`विधानसभा सफल भएन र दोस्रो संवि`धानसभाबाट सङ्`घीय लोकता`न्त्रिक गा`णतन्त्रा`त्मक संवि`धान नि`र्माण भयो”, अध्यक्ष दाहाले स्मर`ण गर्दै भन्नुभएको छ, “यो आफैमा मौ`लिक, ग`म्भीर र दू`रगामी म`हत्वको परिघ`टना हो ।

आज हामी सङ्घीय लोकतन्त्रिक गण`तन्त्रको सं`विधानमा लि`पिब`द्ध भएको वि`चार भा`वना र मा`न्यतालाई व्य`हारमा उ`तार्ने प्रक्रि`यामा छौँ । यो ठू`लो राजनी`तिक परि`वर्तनको युगा`न्तकारि परिव`र्तन हो किनकी राज`तन्त्रबाट गण`तन्त्रमा, एका`त्मकताबाट सङ्`घीयतामा, समावे`शीता र स`मानुपाति`कतामा र त्यसपछि धर्म सा`पेक्षताबाट ध`र्म निरपे`क्षतामा जाने कुरा एउटा युगा`न्तका`री राजनी`तिक परि`वर्तनको द्यो´तक हो ।”

नेपालको बृ`हत एक`ता, यसको राष्ट्रिय स्वा`धित`नता, आ´त्मस`म्मानको वृ`द्धि र नेपाली जनताको समृ`द्धिको आ´कांक्षा संवि´धानको अ´पेक्षाका रुपमा रहेको उल्ले`ख गर्दै उहाँले इतिहासको मूल्या´ङ्कनको दृ´ष्टिले पाँच वर्षलाई लामो समयका रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।

“यो लामो समय होइन तर फेरि पनि यसले के सं`केत गर्छ भन्ने मह`त्वपूर्ण छ । यो पाँच वर्षमा संवि`धान घो`षणा भयो । सं`विधान घो`षणा भए पछि पनि निर्वा`चत हुने हो की होइन भन्ने प्रश्न थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “किनकी सं`विधान घो`षणापछि मु`ख्यतः तराई म`धेसमा अस`न्तुष्टिको स्थिति थियो ।

त्यसलाई पनि सामेल गरेर निर्वाचन तिर जाने र स`ङ्घीय लोक`ता`न्त्रिक गण`तन्त्रलाई सं´स्थागत गर्ने चु´नौती हाम्रो अ`गाडि थियो । हामीले त्यसलाई पार ग¥यौँ, मलाई खुसी र गर्व पनि छ ।”

उहाँले संवि´धान सभाको निर्वा´चनमा देशमा लै´जानका निम्ति आफ्नै ने`तृत्वमा सञ्चा´लित जनयु`द्ध, त्यसपछि सात राजनी,तिक दल र नेकपा माओ`वादीले गरेको बा`ह्रबुँदे सम`झदारी र ऐतिहा,सिक जन आ`न्दोलन हुँदै देश अन्त`त सङ्घीय लोकता`न्त्रिक गणत`न्त्रको घो´षणा हुने ठाउँमा आइपुगेको स्म`रण पनि गर्नुभयो । news24nepal बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *