को बन्ला वि,द्युत् प्राधिक,रणको सीईओ,,,,हेर्नुहोस्।

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधि,करणको नयाँ का`र्यकारी निर्दे,शक कसलाई बनाउने भन्ने सम्ब`न्धमा आ`गामी मन्त्रिप`रिषद् बै`ठकले टुं`गो लगाउने बताइएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति मू`ल्यांकन गर्दा कुलमान घिसिङ नै दोहो`रिने सम्भा`वना रहेको बताइएको छ। कुलमान घिसिङलाई नै प्राधि`करणको का`र्यकारी नि`र्देशकमा दोहो`र्‍याउने गरी मन्त्रिप`रिषद्ले प्र`स्ताव तया,र पारि,स,केको प्राधि`करण उ`च्च स्रो`तले बताएको छ। यही बिहीबारको म,न्त्रिप,रिषद् बै`ठकमा घिसिङको नाम प्र,स्ताव […]

Continue Reading